Over ons

Sociëteit Prins van Oranje

De Sociëteit ‘Prins van Oranje’ is gevestigd te Venlo.
Postadres Secretariaat: Gulikstraat 107, 5913 CV VENLO
HR KvK nummer:                     40165065
E-mailadres:                             secretariaat@societeit-prinsvanoranje.nl
Website:                                    www.societeit-prinsvanoranje.nl
Bankrekening:                          IBAN: NL 26 INGB 0008 2251 52

Bestuur en vertegenwoordiging 

Voorzitter                                Sef Derkx
Waarnemend secretaris/ 
Algemeen bestuurslid           Ingrid Schalkwijk-Schell,  tel. 06-28806780
Penningmeester                    Toon Geurts, bestuurslid, tel. 06-10087859        

Volgens artikel 11 van de Statuten lid 1 vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd door hun handtekeningen de vereniging te vertegenwoordigen en te binden. Eventuele vervanging geschiedt door de vice-voorzitter of penningmeester.

Ere-leden

Mw. Waterborg- Wijburg was een trouw en actief lid,
tot ere-lid benoemd bij jaar 100ste verjaardag. Inmiddels overleden.

Drs. Ing. Hubertus G.C. Thielen
Toen  de kern van het toenmalige bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) in oktober 2003 opstapte, heeft Huub de leiding op zich genomen en met de dubbelfunctie Voorzitter/Secretaris de Sociëteit weer tot bloei gebracht. Na enige tijd werden de andere bestuursfuncties weer bezet en groeide het aantal leden tot 170.
Omdat Huub geen Venlonaar van geboorte is, wilde hij de vereniging een voorzitter geven die zijn  “roots” en relaties in Venlo heeft. Dat is gelukt en Huub is verder gegaan als vice-voorzitter.

Doelstelling

De Sociëteit Prins van Oranje is sinds de oprichting in 1866 een vereniging geweest die zich heeft ingezet voor de culturele ontwikkeling in Venlo en de regio. Wie de geschiedenis kent, weet dat maar al te goed.
Omdat ons concertgebouw Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg van gemeentewege is gesloopt en werd vervangen door De Maaspoort, lijkt het alsof daarmee onze doelstelling ook is verdwenen. Niets is minder waar.
Naast onze doelstelling om ten behoeve van onze leden activiteiten te ontplooien, heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het expliciet vermelden van onze oorspronkelijke doelstelling, namelijk de culturele ontwikkeling in Venlo ondersteunen en stimuleren.

Statuten

Het doel van onze vereniging, zoals in artikel 2 van de Statuten is vermeld:
De vereniging heeft ten doel de culturele ontwikkeling in de regio Venlo te stimuleren en te ondersteunen voor zover dat in haar vermogen ligt, zodat de culturele ontspanning en het gezellige verkeer onder de leden steeds weer een nieuwe stimulans krijgt.
De middelen die wij hiervoor aanwenden zijn in de Statuten als volgt omschreven:
Wij trachten ons doel langs alle wettige middelen te bereiken, in het bijzonder door het organiseren van toneel-, muziek- en andere culturele uitvoeringen, ontspanningsavonden, excursies en andere activiteiten, al dan niet in samenwerking met derden.
Wij trachten dit doel eveneens te bereiken door het instellen van een periodieke stimuleringprijs, de Prix d’Orange, die wordt toegekend aan jong aanstormend talent uit de regio.

Financieel

De societeit Prins van Oranje maakt gebruik van het programm