Over ons

Sociëteit Prins van Oranje

De Sociëteit ‘Prins van Oranje’ is gevestigd te Venlo.
Postadres Secretariaat: Rijnbeekstraat 88,  5913 GC  VENLO
HR KvK nummer:                      40165065
E-mailadres:                              secretariaat@societeit-PrinsVanOranje.nl
Website:                                     www.societeit-PrinsVanOranje.nl
Bankrekening:                          IBAN: NL 26 INGB 0008 2251 52

Contributie

De leden ontvangen begin juli een nota.
We verzoeken u vriendelijk de contributie over te maken op de wijze die voor u het gemakkelijkste is (via internetbankieren of via de overschrijvingskaart).
De gegevens die we graag vermeld zien, staan steeds op de nota.
De contributie bedraagt € 25, per persoon per jaar.

Het inschrijfgeld blijft €  5,- per in te schrijven adres. Daarvoor ontvangen de nieuwe leden behalve de gebruikelijke gegevens zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement een exemplaar van Venlose Katernen nr. 6 van juni 2006 waarin onze vereniging en ons vroegere verenigingsgebouw  ‘Concertgebouw Prins van Oranje’ worden beschreven.

Bestuur en vertegenwoordiging

Voorzitter                                                 Sef Derkx
Secretaris                                                 Ine Wolff – Deneer
Penningmeester                                     Huub Thielen
Bestuurslid                                              Jo Smeets

Volgens artikel 11 van de Statuten lid 1 vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten rechte.
De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd door hun handtekeningen de vereniging te vertegenwoordigen en te binden.
Eventuele vervanging geschiedt door de penningmeester.

Doelstelling

De Sociëteit Prins van Oranje is sinds de oprichting in 1866 een vereniging geweest die zich heeft ingezet voor de culturele ontwikkeling in Venlo en de regio. Wie de geschiedenis kent, weet dat maar al te goed.

Omdat ons concertgebouw Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg van gemeentewege is gesloopt en werd vervangen door De Maaspoort, lijkt het alsof daarmee onze doelstelling ook is verdwenen. Niets is minder waar.
Naast onze doelstelling om ten behoeve van onze leden activiteiten te ontplooien, heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het expliciet vermelden van onze oorspronkelijke doelstelling, namelijk de culturele ontwikkeling in Venlo ondersteunen en stimuleren.

Statuten

Belanghebbenden kunnen een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aanvragen.

Het doel van onze vereniging, zoals in artikel 2 van de Statuten is vermeld, geeft een onvolledig beeld van onze vereniging.
Deze omschrijving heeft er toe geleid dat wij volgens de codering van het Handelsregister (Kamers van Koophandel) onder ‘gezelligheidsverenigingen’ werden gerangschikt.
De culturele ontwikkeling, die eveneens in de doelstelling is vermeld, blijft daardoor onvermeld in het Handelsregister.

Natuurlijk streven wij er naar het gezellig verkeer onder de leden te bevorderen, maar dan wel als resultaat van onze hoofddoelstelling, die als volgt is omschreven in het Handelsregister:

Hoofdactiviteiten(en):

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Activiteiten omschrijving:

Het stimuleren van de culturele ontwikkeling in de regio Venlo.

Door deze precisering worden de middelen die wij willen gebruiken (artikel 3 van de Statuten) in het juiste perspectief geplaatst.
Wij willen in overeenstemming met onze reeds meer dan 150-jarige traditie, vooral stimuleren en ondersteunen voor zover dat in ons vermogen ligt.