Over ons

Sociëteit Prins van Oranje

De Sociëteit ‘Prins van Oranje’ is gevestigd te Venlo.
Postadres Secretariaat: Rijnbeekstraat 88,  5913 GC  VENLO
HR KvK nummer:                      40165065
E-mailadres:                              secretariaat@societeit-PrinsVanOranje.nl
Website:                                     www.societeit-PrinsVanOranje.nl
Bankrekening:                          IBAN: NL 26 INGB 0008 2251 52

Contributie

De leden ontvangen begin juli een nota.
We verzoeken u vriendelijk de contributie over te maken op de wijze die voor u het gemakkelijkste is (via internetbankieren of via de overschrijvingskaart).
De gegevens die we graag vermeld zien, staan steeds op de nota.
De contributie bedraagt € 25, per persoon per jaar.

Het inschrijfgeld blijft €  5,- per in te schrijven adres. Daarvoor ontvangen de nieuwe leden behalve de gebruikelijke gegevens zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement een exemplaar van Venlose Katernen nr. 6 van juni 2006 waarin onze vereniging en ons vroegere verenigingsgebouw  ‘Concertgebouw Prins van Oranje’ worden beschreven.

Bestuur en vertegenwoordiging

Voorzitter                                                 Sef Derkx

Vice-voorzitter                                         Drs. Ing. Huub Thielen  tevens ere-lid 
Secretaris                                                 Ine Wolff – Deneer
Penningmeester                                     Petra Ooms-Peelen

2de Secretaris                                         Bine Bosch-Bouten

2de Penningmeester                             Chris Bosch
Bestuurslid                                              Jo Smeets

Bestuurslid                                               Frank Franssen

Volgens artikel 11 van de Statuten lid 1 vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten rechte.
De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd door hun handtekeningen de vereniging te vertegenwoordigen en te binden.
Eventuele vervanging geschiedt door de vice-voorzitter of penningmeester.

Doelstelling

De Sociëteit Prins van Oranje is sinds de oprichting in 1866 een vereniging geweest die zich heeft ingezet voor de culturele ontwikkeling in Venlo en de regio. Wie de geschiedenis kent, weet dat maar al te goed.

Omdat ons concertgebouw Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg van gemeentewege is gesloopt en werd vervangen door De Maaspoort, lijkt het alsof daarmee onze doelstelling ook is verdwenen. Niets is minder waar.
Naast onze doelstelling om ten behoeve van onze leden activiteiten te ontplooien, heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het expliciet vermelden van onze oorspronkelijke doelstelling, namelijk de culturele ontwikkeling in Venlo ondersteunen en stimuleren.

Statuten

Het doel van onze vereniging, zoals in artikel 2 van de Statuten is vermeld:

De vereniging heeft ten doel de culturele ontwikkeling in de regio Venlo te stimuleren en te ondersteunen voor zover dat in haar vermogen ligt, zodat de culturele ontspanning en het gezellige verkeer onder de leden steeds weer een nieuwe stimulans krijgt.

De middelen die wij hiervoor aanwenden zijn in de Statuten als volgt omschreven:

Wij trachten ons doel langs alle wettige middelen te bereiken, in het bijzonder door het organiseren van toneel- muziek en ander culturele uitvoeringen, ontspannings-avonden, excursies en andere activiteiten, al dan niet in samenwerking met derden.

Wij trachten dit doel eveneens te bereiken door het instellen van een periodieke stimuleringdprijs, die wordt toegekend aan aanstormend talent uit de regio.

Hoofdactiviteiten(en):

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Activiteiten omschrijving:

Het stimuleren van de culturele ontwikkeling in de regio Venlo.