Lid worden

Sociëteit Prins van Oranje is geworteld in het verleden, maar heeft de blik op de toekomst gericht. Er wordt gestreefd naar een harmonieuze aanwas van het aantal leden. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur? Vindt u het fijn om deze interesses met anderen te delen? Houdt u van gezelligheid met een zachte G?
Word dan lid van Sociëteit Prins van Oranje, ruim anderhalve eeuw jong.

U leest onze website en wilt graag lid worden?

Neem dan telefonisch 06-10087859 of per e-mail (secretariaat@societeit-prinsvanoranje.nl) contact op met de secretaris en vermeld uw naam en adresgegevens. U ontvangt per omgaande onze welkomstbrochure, een inschrijfformullier en een begeleidende brief met de benodigde gegevens. Het bestuur heet u bij voorbaat van harte welkom.

Contributie

De leden ontvangen begin juli een nota. Ons verenigingsjaar loopt namelijk van 1 juli tot en met 30 juni. We verzoeken u vriendelijk de contributie over te maken op bankrekeningnummer NL26INGB 0008 2251 52.
De contributie bedraagt € 25, per persoon per jaar. Het inschrijfgeld is €  5,- 

Bent u lid van de Sociëteit of wenst u informatie over het lidmaatschap? 

Wilt u nadere informatie over onze vereniging of onze aciviteiten? Kijk in onze statuten en het Huishoudelijk Reglement of raadpleeg onze maandelijkse Nieuwsbrief. Voor vragen kunt een e-mail sturen naar secretariaat@societeit-prinsvanoranje.nl