Welkom en Agenda

cropped-logo.gif

U bent nu op de website van een van de oudste verenigingen van Venlo, opgericht 1 juli 1866. Koninklijk erkend sedert 15 januari 1898 door koningin-regentes Emma!
Hier vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en onze activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier!

Onderstaande foto’s zijn van ons concertgebouw “Prins van Oranje”, van de bekende architect Berlage.
Dit werd in 1912 werd gebouwd. Helaas werd dit in 1984 door de Gemeente Venlo gesloopt.

Fotoarchief Ger Schouenberg Concertgebouw Prins van Oranje anno 1912

Mededeling

Beste leden van de Sociëteit Prins van Oranje,

Het coronavirus raakt ons allemaal!

In lijn met het landelijk beleid heeft het Bestuur van de Sociëteit Prins van Oranje in de Bestuursvergadering van vandaag besloten de geplande activiteiten voor de komende tijd te verschuiven naar een later te bepalen tijdstip.
Het Bestuur stelt voor dat het door u betaalde inschrijfgeld voor activiteiten tot nader order in kas blijft. Zodra nieuwe data van activiteiten zijn vastgelegd, bepaalt u of deze data passen in uw agenda. Mocht dat niet het geval zijn, kunt u dat melden bij de secretaris en ontvangt u het geld retour.
Kunt u zich niet vinden in dit voorstel en wilt u nu per omgaande uw inschrijfgeld terug hebben, reageer dan s.v.p. bij voorkeur per e-mail (of telefoon 06-30140035). Onze penningmeester stort dan het geld op uw rekening retour.Heel veel sterkte in deze onrustige tijd en onzekere tijd. En om met de mooie woorden van premier Rutte te spreken “Let een beetje op elkaar, daar reken ik op”. En daar rekenen wij als Bestuur ook op. Hartelijke groet namens het Bestuur.


AGENDA 2020

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN OPGESCHORT EN WORDEN OPNIEUW VASTGELEGD.

Copacabana

Brightlands Campus. FLORA

Himalaya

Bij een nieuwe aankondiging kunt u beslissen op uw inschrijving blijft gehandhaafd.

U kunt dan ook uw betaling terugontvangen.

Het Zwanenmeer in City Theater wordt niet opnieuw door ons georganiseerd. Het betaalde geld word geretourneerd. Liefhebbers dienen t.z.t. op eigen gelegenheid bij City-Theater te reserveren.

Het is niet uitgesloten, dat de volgende activiteiten ook opgeschort worden:

Zaterdag 9 mei 2020 om 09.00 uur: Jeu de Boules – clinic bij de Schaapskooi. Bij regen wordt uitgeweken naar 16 mei. Vooraf kan men – indien gewenst – voor eigen rekening wat drinken in de horecagelegenheid. Deelnemers krijgen informatie op papier (wetenswaardigheden, spelregels, werptechnieken, e.d.). Start om 9.00 uur met uitleg en oefeningen door instructeurs. Om 9.30 uur koffie mét vlaai (in arrangement inbegrepen). Aansluitend rond 10.15 spelen volgens de regels: twee rondes van + 45 minuten. Activiteit is toegankelijk voor rollators!
Aanmelden door betaling van 9 euro met code JEU.
De mogelijkheid om aansluitend te lunchen, wordt nog onderzocht.

Woensdag 13 mei 2020 om 12.00 uur: Bezoek aan het Gouvernement Maastricht per bus. Vertrek vanaf het busstation van Arriva om 12.00 uur en bij Carpetright (Trefcenter) om 12.05 uur.
Om 14.00 uur ontvangst met koffie en vlaai in het Gouvernement Maastricht. Om 14.30 uur start een rondleiding die circa één uur duurt. Aansluitend maken we een toer door het Limburgse landschap.
Het aantal deelnemers is beperkt. Bent u geïnteresseerd in deelname, meld u dan zo spoedig mogelijk aan!

Aanmelden door betaling van 20 euro met code MAASTRICHT. Introducees betalen 25 euro.
Bij aankomst in Venlo is er een driegangen-Aspergesdiner in Hotel Wilhelmina.
Aanmelden door betaling van € 24 met code ASPERGES. Consumpties voor eigen rekening.

Vooraankondiging

Woensdag 20 mei 2020 om 19.00 uur: Bezoek aan Aerdehof op uitnodiging van gastheer Pieter Beurskens.
Zaterdag 12 september om 16.00 uur
: Het Bestuur kookt voor zijn leden bij Beej Benders.
Zondag 11 oktober 2020 om 14.00 uur: Algemene Leden Vergadering in Hotel Wilhelmina.
Zondag 18 oktober 2020:
Uitreiking 4e Prix d’Orange in Domani.

Informatie voor leden.

Sociëteitsleden die -wanneer dan ook- á la carte dineren in Hotel Wilhelmina, ontvangen een korting van 15%! Ons Sociëteits-insigne geldt als bewijs van uw lidmaatschap!

Aanmelding voor deelname aan activiteiten dient te geschieden door het overmaken van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening IBAN: NL26 INGB 0008 2251 52 ten name van Sociëteit Prins van Oranje Venlo.
Is bij een activiteit sprake van een maximaal aantal deelnemers, dan volgt toewijzing naar datum van betaling.

Leden, die geen gebruik maken van betalingen via internet, kunnen zich voor deelname aan een activiteit telefonisch aanmelden en dienen dan wel per omgaande voor betaling zorg te dragen. Kasbetalingen worden in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.

Introducees kunnen deelnemen aan de activiteiten, echter onder volgende voorwaarden:

  1. Leden hebben te allen tijde voorrang op introducees.
  2. Mocht het maximaal aantal aanmeldingen bij een activiteit overschreden worden, geldt voorwaarde 1. (“leden hebben te allen tijde voorrang op introducees”) waarna introducees het betaalde bedrag uiteraard terugbetaald krijgen.
  3. Introducees betalen in principe een extra toeslag op de ledenprijs. Bij de aankondiging van activiteiten wordt hiervan melding gemaakt.
  4. De ledenprijs geldt eveneens voor begeleiders van leden die daarvan afhankelijk zijn.