Welkom en Agenda

cropped-logo.gif

U bent nu op de website van een van de oudste verenigingen van Venlo, opgericht 1 juli 1866. Koninklijk erkend sedert 15 januari 1898 door koningin-regentes Emma!
Hier vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en onze activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier!

Onderstaande foto’s zijn van ons concertgebouw “Prins van Oranje”, van de bekende architect Berlage.
Dit werd in 1912 werd gebouwd. Helaas werd dit in 1984 door de Gemeente Venlo gesloopt.

Fotoarchief Ger Schouenberg Concertgebouw Prins van Oranje anno 1912

Mededeling

Nieuwsbrief augustus 2020

Geachte dames en heren leden van de Sociëteit Prins van Oranje,

Voor de opening van het Limburgs Museum in 2000 ontwikkelden we museumlessen voor kinderen. Bij de verhuizing van het voormalige Goltziusmuseum naar de nieuwbouw aan de Keulsepoort, kwamen we uit bij tientallen dozen met scherven. Ze waren afkomstig uit een langlopend archeologisch onderzoek, dat enkele jaren na de oorlog in de puinstad was gestart. Wat doen we ermee, was de vraag. Bewaren of weggooien en alleen de belangrijkste vondsten overbrengen naar de nieuwe museumdepots? Een collega kwam met een gouden idee. We ontwikkelen een museumles over archeologie en over restauratie. We laten de kinderen scherven uitzoeken die bij elkaar horen. Als jij dan even de tekst schrijft, Sef.

Het werd een groot succes. Jarenlang zijn leerlingen bezig geweest met het in elkaar zetten van kruiken, potten en borden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Favoriet waren de nachtspiegels, de pispotten in gewone mensentaal. Scherven brengen geluk, heette de museumles.

We leven in een periode, dat we ook met een soort van restauratie bezig zijn. Het gewone leven lag aan scherven door het coronavirus. We proberen het leven nu weer op de rails te krijgen. Als Sociëteit Prins van Oranje doen we dit ook. Het programma is ons ontglipt, lag in scherven op de grond – maar we gaan er weer het beste van maken.

Scherven brengen geluk. Geluk, gezondheid en de ouderwetse gezelligheid van onze sociëteit wens ik u allen van harte toe.

Sef Derkx
Voorzitter


AGENDA 2020

Zaterdag 12 september 2020 om 9.00 uur:

Jeu de Boules-clinic Schaapsdijk, zoals aangekondigd in de Prinskoerier. Bij regen wordt uitgeweken naar zaterdag 26 september 2020. Na een introductie, uitleg en oefeningen is er koffie met vlaai. Na deze onderbreking worden twee rondes volgens de officiële regels gespeeld.
De groepsindeling wordt door de instructeurs bepaald. Spelmateriaal en een instructieblad zijn voorhanden. Einde activiteit tussen 12.30 en 13.00 uur.
De RIVM-regels van 1,50 meter afstand worden in acht genomen.

Kosten p.p. 9 euro. Introducees 12 euro. Code: JEU.
Hebt u zich reeds aangemeld en betaald, dan tellen wij op uw komst!

Donderdag 17 september 2020 om 14.00 uur:

Bezoek en rondleiding in Baarlo bij Boomkwekerij Fleuren: MiniTree. Ontvangst met koffie en vlaai, waarna een presentatie door directeur Hans Fleuren. Aansluitend kan de boomgaard bezocht en kunnen minitrees en fruit gekocht worden.
Het idee voor MiniTree vindt haar oorsprong bij één van Nederlands grootste vruchtboomkwekerijen, Boomkwekerij Fleuren in Baarlo. Kwaliteitsfruitbomen, een boom die niet meer gesnoeid hoeft te worden en tolerant is tegen de meeste schimmels. 
Kijk op www.minitrees.nl. (met dank aan ons lid: Mariet Cuijpers-Fleuren) Vervoer op eigen gelegenheid (Veldstraat 56, 5991 AE Baarlo).

Kosten 5,00 euro p.p. Introducees 7,50 euro.Code: FLEUR.

Zondag 20 september 2020 om 14.00 uur:

Documentaire over de oude Himalaya en de koninkrijken Sikki, Tibet en Bhutan: een bijzondere reis met bezoeken aan boeddhistische kloosters en oude forten.  We zijn getuige van oude culturen en unieke festivals waarbij een ontmoeting met de koning op het programma staat, gepresenteerd door onze leden Phil Verbeek en Huub Eickmans.
Zonder tegenbericht vindt de presentatie plaats in de achterzaal van Wilhelmina, waar maar 30 personen terecht kunnen in verband met 1,50 meter afstand.

Kosten p.p. 2,50 euro. Introducees 5,00 euro. Code: HIMA.
Mocht het aantal aanmeldingen meer dan 30 bedragen, vindt er mogelijk een 2e presentatie plaats diezelfde middag.

Zondag 11 oktober 2020 om 14.00 uur:

Algemene Leden Vergadering in Hotel Wilhelmina.

In het kader van de 1,50 meter afstand kunnen niet meer dan 22 leden bij de vergadering aanwezig zijn. Aanmelding voor deelname aan de ALV is dan ook verplicht!.

Alle leden ontvangen behalve de uitnodiging en de agenda een schriftelijk verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Deze stukken ontvangt u per e-mail en, indien u niet over e-mail beschikt, per post.
De notulen van de ALV van 13 oktober 2019 zijn in december 2019 naar alle leden verzonden (+ de Prinskoerier).
Nieuwe leden ontvangen deze notulen bij de vergaderstukken. Het financieel verslag ligt normaliter ter inzage vóór de vergadering. Leden, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen de week voor de vergadering gegevens opvragen bij de penningmeester. Eventueel wordt het verslag op de website gepubliceerd.
Leden die niet naar de vergadering komen, kunnen over de te nemen besluiten stemmen per e-mail. Leden zonder e-mail worden verzocht hun stem schriftelijk uit te brengen. Telefonische stemming is niet geldig.

Woensdag 14 oktober 2020 om 19.00 uur:

Bezoek aan en rondleiding in Aerdehof en Uitvaartverzorging Van der Laan in Blerick. Aerdehof laat je kennis maken met alle mogelijke manieren van afscheid nemen. Pieter Beurskens, bij ons bekend van Galerie de Hoeve en Domani, is onze gastheer en verantwoordelijk voor de horeca in Aerdehof. Vervoer op eigen gelegenheid.

Kosten: 2 euro p.p. ook voor introducees. Code HOF.

Vrijdag 23 oktober 2020 om 14.00 uur:

Informatieve bijeenkomst over de Venloop. De Weir Venloop staat bekend om zijn gezellige sfeer en enthousiast publiek. Wim Lenssen, is als bestuurder van de Stichting Venloop onze gast en wordt door voorzitter Sef geïnterviewd over dit fantastisch evenement met een geweldige sfeer en sportiviteit voor zoveel mensen in Venloop….en ver daarbuiten. De Venlose Parade, finishstraat van de Weir Venloop en Venloop Wandeltocht is in 2016 niet voor niks door de lezers van Runner’s World uitgeroepen tot mooiste finishstraat van Nederland en België!! 
Van 24 tot en met 28 maart 2021 vindt de 15e editie van de Venloop plaats.
Nadere info volgt.

Zondag 10 januari 2021 om 11.00 uur:

Onze inmiddels traditionele Nieuwjaarsreceptie en -Brunch in Galerie de Hoeve.
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Nadere info volgt.


Wat hadden we verder nog aan activiteiten in het vet? Het Bestuur gaat er alles aan doen om eerder geplande activiteiten zo spoedig mogelijk te realiseren.

  • Verhalenuurtje van Sef met oud-buurtbewoners in en over Copacabana en de Bloemenbuurt.
  • Bezoek aan en rondleiding in Brightlands Campus Greenport Venlo (als vervolg op ons bezoek aan Campus Venlo op 13 november 2019).
  • Bezoek aan het Gouvernement Maastricht.
  • Het Bestuur kookt voor zijn leden.
  • Bezoek aan de Moskee in Venlo-Zuid.
  • Uitreiking 4e Prix d’Orange.

Informatie voor leden.

Aanmelding voor deelname aan activiteiten dient te geschieden door het overmaken van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening IBAN: NL26 INGB 0008 2251 52 ten name van Sociëteit Prins van Oranje Venlo.
Is bij een activiteit sprake van een maximaal aantal deelnemers, dan volgt toewijzing naar datum van betaling.

Leden, die geen gebruik maken van betalingen via internet, kunnen zich voor deelname aan een activiteit telefonisch aanmelden en dienen dan wel per omgaande voor betaling zorg te dragen. Kasbetalingen worden in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.

Introducees kunnen deelnemen aan de activiteiten, echter onder volgende voorwaarden:

  1. Leden hebben te allen tijde voorrang op introducees.
  2. Mocht het maximaal aantal aanmeldingen bij een activiteit overschreden worden, geldt voorwaarde 1. (“leden hebben te allen tijde voorrang op introducees”) waarna introducees het betaalde bedrag uiteraard terugbetaald krijgen.
  3. Introducees betalen in principe een extra toeslag op de ledenprijs. Bij de aankondiging van activiteiten wordt hiervan melding gemaakt.
  4. De ledenprijs geldt eveneens voor begeleiders van leden die daarvan afhankelijk zijn. 

Mocht u inmiddels beschikken over een e-mailadres, geef dit dan s.v.p. door aan het secretariaat.