Naam Sociëteit

Waar komt de naam Sociëteit ‘Prins van Oranje’ vandaan?

In het Venlose  Katern nummer 6 van juni 2006, dat voor een deel gaat over de oprichting en de geschiedenis van onze sociëteit, wordt op pagina 6 geschreven:

‘De naam Prins van Oranje is waarschijnlijk een zeer bewuste keus geweest. De oprichters van ‘de Sociëteit Prins van Oranje wilden met deze keuze een boodschap afgeven. De referentie aan ‘Prins Willem van Oranje, Vader des Vaderlands en fervent voorstander van vrijheid van ‘godsdienst, vrijheid van denken en vrijheid van spreken, moet worden gezien als een ‘boodschap aan de Venlose samenleving. In roerige tijden was het belangrijk op een verlichte ‘wijze met de problemen en uitdagingen van die dagen om te gaan!

Wij konden geen concrete aanwijzingen vinden, ondanks speurwerk in kranten uit die dagen.

Bij een recent bezoek aan het Limburgs Museum, waar ook het ontstaan van onze provincie wordt beschreven, stuitte ondergetekende op het jaartal  1866, ons oprichtingsjaar.

Het gebied rondom Venlo behoorde bij de ‘Duitse Bond’, het gebied noordelijk daarvan (Venray) behoorde tot het hertogdom Gelre, en zuidelijk, met Maastricht als centrum,  was een afsplitsing van het gebied, dat de buffer vormde tussen het Franse gebied en het Nederlandse gebied.

In 1866 werd de Duitse Bond opgeheven. Prins Willem van Oranje heeft deze drie gebieden toen samengevoegd en de naam ‘Limburg’ gegeven. Deze gebeurtenis is een logische verklaring voor de keuze van de naam Sociëteit Prins van Oranje!

Huub Thielen