3 juni 1866

was de oprichtingsbijeenkomst van onze sociëteit.

Met een muziekuitvoering werd de belangstelling voor deze sociëteit getest. Zoals wij nu, na 150 jaar, kunnen concluderen: zeer geslaagd!