Aspergesdiner

Woensdag 2 mei 2018 om 17.00 uur

Asperges-diner bij Hotel-Restaurant Wilhelmina. Aanmelding voor diner door betaling van
€ 17,50 met vermelding code ASPERGES.
Introducees € 19,-. Consumpties voor eigen rekening.