Welkom

cropped-logo.gif

U bent nu op de website van een van de oudste verenigingen van Venlo, opgericht 1 juli 1866.
Hier vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en onze activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier!

Onderstaande foto’s zijn van ons concertgebouw “Prins van Oranje”, van de bekende architect Berlage.
Dit werd in 1912 werd gebouwd. Helaas werd dit in 1984 door de Gemeente Venlo gesloopt.

 

Fotoarchief Ger Schouenberg   Concertgebouw Prins van Oranje anno 1912

AGENDA

Onze Ere-Voorzitter Henry van Boom is op 29 oktober j.l. overleden in de gezegende leeftijd van 93 jaren.
In de jaren 80 was hij als een rots in de branding en heeft onze vereniging door een aantal zeer moeilijke jaren geloodst. Wij zullen hem gaarne in herinnering houden.

Vrijdag 21 oktober 2016 om 10.00 uur. Rondleiding nieuwe stadskantoor met aansluitend lunch.
Omdat er meer aanmeldingen waren dan was toegestaan komt er een nieuwe gelegenheid op 20 januari 2017.  Zelfde tijd, zelfde programma.

Zondagmiddag 11 december 2015 om 14.30 uur Kerstviering in Wilhelmina.  
De muziek word verzorgd door VOCAL GROUP  JOY

Zondag 8 januari 2017. Nieuwjaars brunch in Galerie De Hoeve. Aanvang 11.00 uur.

Donderdag 16 maart. 
12.00 uur: Lunch in Prins Berhard.
14.00 uur. Lezing in Ald  Weishoés. De seniorvriendelijke tuin, terras en balkon.