Welkom en Agenda

cropped-logo.gif

U bent nu op de website van een van de oudste verenigingen van Venlo, opgericht 1 juli 1866. Koninklijk erkend sedert 15 januari 1898 door koningin-regentes Emma!
Hier vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en onze activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier!

Onderstaande foto’s zijn van ons concertgebouw “Prins van Oranje”, van de bekende architect Berlage.
Dit werd in 1912 werd gebouwd. Helaas werd dit in 1984 door de Gemeente Venlo gesloopt.

Fotoarchief Ger Schouenberg Concertgebouw Prins van Oranje anno 1912

AGENDA

Woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur: extra Algemene Ledenvergadering in Hotel Wilhelmina in verband met statutenwijziging en Huishoudelijk Reglement

Zaterdag 13 juli 2019 om 08.15 uur: Bezoek aan Futureland

Zaterdag 7 september 2019 om 16.00 uur: Het Bestuur kookt voor zijn leden

Zondag 13 oktober 2019 om 14.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Zondag 27 oktober 2019: Kwis “Slumste mins” van Veldeke

Zondag 3 november 2019 om 14.00 uur: Uitreiking Prix d’Orange

Bankrekening: IBAN: 26 INGB 0008 2251 52 ten name van Sociëteit Prins van Oranje Venlo