Welkom en Agenda

cropped-logo.gif

U bent nu op de website van een van de oudste verenigingen van Venlo, opgericht 1 juli 1866.
Hier vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en onze activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier!

Onderstaande foto’s zijn van ons concertgebouw “Prins van Oranje”, van de bekende architect Berlage.
Dit werd in 1912 werd gebouwd. Helaas werd dit in 1984 door de Gemeente Venlo gesloopt.

 

Fotoarchief Ger Schouenberg   Concertgebouw Prins van Oranje anno 1912

AGENDA

Zaterdag 9 juni 2018 om 09.05 uur: Reis naar Keulen

Oranje zondag 10 juni 2018: VERVALT in verband met bezoek aan Köln

Zaterdag 14 juli 2018 om 16.00 uur: Het Bestuur kookt

Woensdag 11 en/of 18 juli om 14.00 uur: High Tea in kruidentuin

Woensdag 12 september 2018 om 14.00 uur: Bezoek aan het Casino

Zondag 7 oktober 2018 om 14.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Zondag 28 oktober 2018 om 14.00 uur: Prix d’Orange in Domani. Nadere info volgt.

In oktober 2018 bezoeken we Amsterdam per trein. Nadere info volgt.

Bankrekening: IBAN: 26 INGB 0008 2251 52 ten name van Sociëteit Prins van Oranje Venlo